יום הסגל האקדמי -הוראה בעידן המציאות המדומה והבינה המלאכותית

נושא יום הסגל האקדמי לחורף תשפ"ג, נבחר להיות "הוראה בעידן המציאות המדומה והבינה המלאכותית". מרכז חמ"ה רואה בכנס הזדמנות לסייע לסגל האקדמי להטמיע את החידושים הטכנולוגיים לשם טיוב ההוראה נוכח מאפייני הסטודנטים ואתגרי המציאות; הרציונל שהיה בבסיס התוכנית היה לתת מענה רלבנטי למשתתפים, שיהווה תרומה להיבט הפדגוגי בעבודתם וישלב בין חשיפה והתנסות ראשונית הכלים ולאפשר לחוש את היכולת לשלב את היכולת בהוראה שלנו, באמצעות הדגמה של מרצים מצוות המכללה.